Header 't Web
Afbeeldingen van Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisvorming

Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisvorming

€43,45

Samenvatting

Auteurs: Hilde Bax, Gert van Driel, Henk van der Palen, Reinald Teune

Co-auteurs: Siert Huizinga, Cees Klaassen, Peter Molenaar, Bruno Oldeboom, Ida Vroegindeweij

Dit boek is een praktijkboek. Het bevat beschrijvingen van bewegingsactiviteiten voor de activiteitsgebieden (domeinen) turnen, spelen, bewegen & muziek, atletiek en zelfverdedigen. De hoeveelheid beschreven leersituaties is zo groot, dat in de basisvormingsperiode niet alles aan de orde kan komen. Iedere sectie kan zelf beslissen welke onderdelen meer of minder aandacht krijgen. Daardoor kunnen er verschillende bewegingsonderwijsprogramma?s ontstaan. De globale formulering van de kerndoelen laat dat ook toe.

Dit boek is een werkboek. Bij de beschrijving van de leersituaties gaan we in op de manier waarop leerlingen over het algemeen met de betreffende activiteit aan de gang gaan. Ook staan we uitvoerig stil bij de wijze van begeleiden. We beschrijven het leerproces en maken duidelijk wat leerlingen in een reeks samenhangende bewegingsonderwijsleersituaties kunnen leren. Verder schenken we aandacht aan uitbouwmogelijkheden en veranderingen van de leersituaties.

Het Werkboek Bewegingsonderwijs voor de Basisvorming kan gebruikt worden voor het voorbereiden/ontwerpen van aparte lessen en/of lessenreeksen. Het draagt zodoende bouwstenen aan voor een schoolgebonden vakwerkplan bewegingsonderwijs voor de basisvorming. Het bouwen zelf is werk voor een sectie.